เย็บหมอนขอพรพระ
23.03.54 จัดกิจกรรมที่วัด เวลา 8 โมงเช้าที่บริเวณลานธรรมะ
กิจกรรมร้าน
วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557 พบกันได้ที่วัดพุทธบูชา พระราม 2 เวลา 06.00-10.30น.ทำบุญตักบาตรพระกรรมฐาน
กิจกรรมบุญ                                                                              แหล่งปฎิบัติธรรม
 
 
“คนชอบธรรมโหยหาธรรมแต่ไม่ชอบทำได้แต่.....ทำเลยไม่ได้ธรรมจึงต้องวิ่งหาธรรม”
(ชัยวุฑโฒ เจริญวิริยะอนันต์ )