เย็บหมอนขอพรพระ
23.03.54 จัดกิจกรรมที่วัด เวลา 8 โมงเช้าที่บริเวณลานธรรมะ
กิจกรรมร้าน
วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557 พบกันได้ที่วัดพุทธบูชา พระราม 2 เวลา 06.00-10.30น.ทำบุญตักบาตรพระกรรมฐาน
/ ภาวนา / เสียงธรรมจากบรัสเซลล์ เบลเยี่ยม
Back to Dhamma                                                                              Back to Catagories
 
 
“เราต้องหาที่มาของเราเองว่า ใจที่เป็นทุกข์นั้นเป็นเพราะอะไร มีเหตุเกิดจากอะไร ถ้าหาไม่ได้ก็แก้ไม่ได้”
(หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ)