เย็บหมอนขอพรพระ
23.03.54 จัดกิจกรรมที่วัด เวลา 8 โมงเช้าที่บริเวณลานธรรมะ
กิจกรรมร้าน
วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557 พบกันได้ที่วัดพุทธบูชา พระราม 2 เวลา 06.00-10.30น.ทำบุญตักบาตรพระกรรมฐาน
/ ภาวนา / เสียงธรรมจากบรัสเซลล์ เบลเยี่ยม
Back to Dhamma                                                                              Back to Catagories
 
 
"เราหวังพระนิพพานด้วยความเพียรเท่าฝ่ามือ ลองคิดดูกิเลสเท่ามหาสมุทร แต่ความเพียร เท่าฝ่ามือ มันห่างไกลกันขนาดไหน"
(หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต )