เย็บหมอนขอพรพระ
23.03.54 จัดกิจกรรมที่วัด เวลา 8 โมงเช้าที่บริเวณลานธรรมะ
กิจกรรมร้าน
วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557 พบกันได้ที่วัดพุทธบูชา พระราม 2 เวลา 06.00-10.30น.ทำบุญตักบาตรพระกรรมฐาน
/ ภาวนา / เสียงธรรมจากบรัสเซลล์ เบลเยี่ยม
Back to Dhamma                                                                              Back to Catagories
 
 
"ปัญญา"...ย่อมไม่มีถ้าจิตไม่พิจารณา..."ธรรม" "ปัญญา"...จะพานำถ้าน้อม.."ธรรม"...นำฤทัย,......ฯ ปัญญาไม่เกิดแก่ผู้ไม่พิจารณาฯ
(Post ใน Facebook โดย : Namaste ...)