เย็บหมอนขอพรพระ
23.03.54 จัดกิจกรรมที่วัด เวลา 8 โมงเช้าที่บริเวณลานธรรมะ
กิจกรรมร้าน
ติดต่อสอบถามข้อมูลสินค้าได้ที่ 08-1904-9179, 08-5170-7087
/ ภาวนา / เสียงธรรมจากบรัสเซลล์ เบลเยี่ยม
Back to Dhamma                                                                              Back to Catagories
 
 
"...ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่จิตใจอย่างเดียว ถ้าปรับจิตใจให้ถูกต้อง ชีวิต อัตภาพ มันก็ถูกต้อง..."
(พุทธทาสภิกขุ )