เย็บหมอนขอพรพระ
23.03.54 จัดกิจกรรมที่วัด เวลา 8 โมงเช้าที่บริเวณลานธรรมะ
กิจกรรมร้าน
วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557 พบกันได้ที่วัดพุทธบูชา พระราม 2 เวลา 06.00-10.30น.ทำบุญตักบาตรพระกรรมฐาน
/ สร้างโบสถ์วิหาร / ขอเชิญประกอบพิธีเททองหล่อพระประธาน-พระสีวลี รวม ๙ องค์
Back to Activity                                                                              Back to Catagories
 
 
"จิตจอดอยู่กับใคร ถึงไกลกัน ก็เหมือนใกล้ ใจหมางเมินใคร ถึงใกล้กัน ก็เหมือนอยู่แสนไกล"
(คณะปฏิบัติธรรม วัดราษฎร์บูรณะ)