เย็บหมอนขอพรพระ
23.03.54 จัดกิจกรรมที่วัด เวลา 8 โมงเช้าที่บริเวณลานธรรมะ
กิจกรรมร้าน
วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557 พบกันได้ที่วัดพุทธบูชา พระราม 2 เวลา 06.00-10.30น.ทำบุญตักบาตรพระกรรมฐาน
/ สร้างโบสถ์วิหาร / ขอเชิญประกอบพิธีเททองหล่อพระประธาน-พระสีวลี รวม ๙ องค์
Back to Activity                                                                              Back to Catagories
 
 
“ผู้ชนะรัก ในภาษาโลก คือ ผู้สมหวังในรัก ผู้ชนะรัก ในภาษาธรรม หมายถึง ผู้ไม่รัก เป็นผู้ไม่ยอมให้ใจตกอยู่ใต้การครอบงำของความรัก”
(Post ใน Facebook โดย : Achara Klinsuwan)