เย็บหมอนขอพรพระ
23.03.54 จัดกิจกรรมที่วัด เวลา 8 โมงเช้าที่บริเวณลานธรรมะ
กิจกรรมร้าน
ติดต่อสอบถามข้อมูลสินค้าได้ที่ 08-1904-9179, 08-5170-7087
/ สร้างโบสถ์วิหาร / ขอเชิญประกอบพิธีเททองหล่อพระประธาน-พระสีวลี รวม ๙ องค์
Back to Activity                                                                              Back to Catagories
 
 
“จงเรียนรู้ความสุขจากการเป็นผู้.."ให้" เพราะสิ่งที่ได้นั้นมากมายกว่าการเป็นเพียงผู้.."ขอ",...ฯ”
(สายลม.. แห่งอนัตตา )