เย็บหมอนขอพรพระ
23.03.54 จัดกิจกรรมที่วัด เวลา 8 โมงเช้าที่บริเวณลานธรรมะ
กิจกรรมร้าน
ติดต่อสอบถามข้อมูลสินค้าได้ที่ 08-1904-9179, 08-5170-7087
/ สร้างศาสนาสถาน / ร่วมกันบริจาคทรัพย์ สร้างศาลาปฏิบัติธรรม
Back to Activity                                                                              Back to Catagories
 
 
" การรู้จักใช้เวลาที่มีอยู่มาพัฒนาตนเอง ย่อมดีกว่าการเฝ้าริษยาผู้อื่น "...
(ยั้งคิด ย้ำธรรม)