เย็บหมอนขอพรพระ
23.03.54 จัดกิจกรรมที่วัด เวลา 8 โมงเช้าที่บริเวณลานธรรมะ
กิจกรรมร้าน
วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557 พบกันได้ที่วัดพุทธบูชา พระราม 2 เวลา 06.00-10.30น.ทำบุญตักบาตรพระกรรมฐาน
/ สร้างศาสนาสถาน / ร่วมกันบริจาคทรัพย์ สร้างศาลาปฏิบัติธรรม
Back to Activity                                                                              Back to Catagories
 
 
“ผลที่ได้รับจากภายนอก ยังมิใช่ผลที่แท้จริงของความดี ผลหรืออานุภาพของความดีที่แท้ คือสิ่งที่เกิดที่ใจเราเอง”
(Post ใน Facebook โดย : Achara Klinsuwan )