เย็บหมอนขอพรพระ
23.03.54 จัดกิจกรรมที่วัด เวลา 8 โมงเช้าที่บริเวณลานธรรมะ
กิจกรรมร้าน
วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2556 พบกันได้ที่วัดพุทธบูชา พระราม 2 เวลา 06.00-10.30น.ทำบุญตักบาตรพระกรรมฐาน
/ สร้างศาสนาสถาน / ร่วมกันบริจาคทรัพย์ สร้างศาลาปฏิบัติธรรม
Back to Activity                                                                              Back to Catagories
 
 
“คนชอบธรรมโหยหาธรรมแต่ไม่ชอบทำได้แต่.....ทำเลยไม่ได้ธรรมจึงต้องวิ่งหาธรรม”
(ชัยวุฑโฒ เจริญวิริยะอนันต์ )